Stadgar 2014

Stadgarna beskriver den demokratiska uppbyggnaden av Reumatikerförbundet, Reumatikerdistrikt, Reumatikerföreningar och Riksförening. Stadgarna finns för att hjälpa oss att hålla ordning på när och hur vi ska ha årsmöten, vilka som har rösträtt, hur årsmötets dagordning ska se ut och mycket mer.

Saxat ur stadgarna

§ 1. REUMATIKERFÖRBUNDET

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av fysiska och juridiska personer. Förbundet har sitt säte i Stockholms län.

Reumatikerförbundet benämns i dessa stadgar förbundet.

§ 2. VISION

Visionen är ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

§ 3. MÅL OCH UPPGIFT

Reumatikerförbundet ska verka för:

  • att påverka en samhällsutveckling som är bra för alla med en reumatisk sjukdom eller sjukdom i rörelseorganen.
  • att ta initiativ för att människor med reumatisk sjukdom eller övriga sjukdomar i rörelseorganen ska få behandling som ger ökad livskvalitet.
  • att mobilisera resurser till forskning, för att lösa reumatismens gåta
  • att inspirera och visa vägen till ett fullgott liv med reumatisk sjukdom eller övriga sjukdomar i rörelseorganen.

§ 4. INSAMLING OCH FONDER

Insamlade medel, testamenten och övriga gåvor som tillfaller Reumatikerförbundet fördelas enligt de ändamål givaren angett om inget annat anges enligt ändamålet i stadgarna § 3.

§ 5. MEDLEMSKAP

5.1 Den som erlagt av förbundsstämman fastställd medlemsavgift är medlem genom

Reumatikerförbundet, Reumatikerförening eller Riksförening.

Medlemskap i Riksorganisationen Unga Reumatiker ger fullt medlemskap i förbundet.

Den som önskar vara medlem i mer än en förening betalar endast föreningsavgift för varje tillkommande medlemskap.

Medlem som betalar via autogiro är medlem från och med att första månadsbetalningen är bokförd. 

 

Vanliga frågor och svar

Fråga: Får alla medlemmar gå på föreningens årsmöte.
Svar: Ja, alla som erlagt medlemsavgift för det aktuella året är välkomna till årsmötet. Alla medlemmar, har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt.

Fråga: Får andra än medlemmar komma på föreningens årsmöte?
Svar: Det är upp till föreningen att bestämma det. Men nog är det trevligt om föreningen är öppen och har en väkomnande attityd. Dock har gäster ingen rösträtt. Gäster har inte yttranderätt eller förslagsrätt, men det kanske inte gör så mycket om de yttrar sig, så länge det inte stör mötet.

Fråga: Måste man ha sluten omröstning vid personval?
Nej, inte om ingen begär det. men så fort någon begär det så ska det vara sluten omröstning. Se paragraf 12.2, sid 16 i stadgarna.

Fråga: Vad är sluten omröstning?
Svar: Alla röstberättigade på ett årsmöte skriver den på en lapp vad de röstar på (exempelvis ett namn till styrelsen). Lappen viks ihop och lämnas i en låda (eller liknande). Rösträknarna prickar av så att alla bara röstar en gång. Sluten omröstning = hemlig (privat) röstning och är motsattsen till "öppen röstning". 

Bilagor
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.