Unga reumatikerfonden Bohus Län

Nedan kommer kan ni läsa reglerna fär fonden

BIDRAGSREGLER FÖR ÅR 2018Reumatikerdistriktet Bohus län, Box 545, 442 15 Kungälv.

E-post: reumatikerdistrikt.bohuslan@hotmail.se

• Till ovanstående adress skall också ansökan om bidrag sändas.

• För att erhålla bidrag skall den sökande ha varit medlem i Reumatikerförbundet
i minst 1 år.

• Bidrag kan, enligt stadgarna, sökas till av behövande barn- och ungdomsreumatiker, 0 – 20 år,boende inom f.d. Bohus läns landstingsområde, d.v.s. i någon av följande kommuner:
HÄRRYDA, KUNGÄLV, LYSEKIL, MUNKEDAL, MÖLNDAL, ORUST, PARTILLE, SOTENÄS,
STENUNGSUND, STRÖMSTAD, TANUM, TJÖRN, UDDEVALLA ELLER ÖCKERÖ.

• Ansökningar behandlas löpande under året.

• Bidrag kan sökas till:

* Utlandsvård på godkända vård- och behandlingsanläggningar utomlands. En förutsättning är att ansökan till regionen har blivit avslagen. Detta beslut bifogas ansökan. OBS! Har regionen bifallit ansökan för vårdsökande men avslagit ansökan för medföljande vårdare, kan bidrag till vårdare sökas ur fonden.

* Deltagande i ”Unga Reumatiker”-arrangemang t ex kurser, läger och liknande.
Bidrag kan även utgå till andra ändamål.

* Hjälpmedel där förutsättningen är att regionen eller kommunen inte bidrar.

• Bidrag beviljas inte i efterskott. Resan får, för att vara bidragsberättigad, alltså inte påbörjas innan styrelsen behandlat ansökan. Inköp av hjälpmedel eller liknande får ej heller göras före ansökan behandlats. OBS! Du kan endast söka bidrag till ett ändamål åt gången.

• Den sökande bör i första hand undersöka möjligheterna att erhålla bidrag från myndighet som kan vara berörd i ärendet (region, kommun eller Försäkringskassa). OBS! Nu kan behandlingar på Vintersol, Teneriffa; Scandinavian Rehabilitation Center, Spanien; Aldea Health Resort, Spanien; Svenska Rhe, Gran Canaria eller Reuma Sol, Spanien erhållas efter remiss från behandlande läkare. Svenska behandlingsavgifter och frikort gäller. För ytterligare information se även
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Rehabiliteringsvistelser.

• Bidrag kan beviljas vartannat år.

• Har bidrag sökts från annat håll, skall den sökande undersöka om bidrag beviljats innan ansökan insändes till fonderna.

• Till ansökningsblanketten skall bifogas medicinskt utlåtande enl. fastställt formulär.
Endast reumatiska diagnoser kan godtas. Intyg får ej vara äldre än 6 månader

• Rapport om att beviljat bidrag använts till avsett ändamål skall sändas in till fonden
inom en månad efter vistelsen. Blanketten erhåller Du i samband med bekräftelsen på
beviljat bidrag. Behandlingsrapport och originalkvitton på kostnaderna skall bifogas. Om
rapport med kvitton ej redovisas eller oriktiga uppgifter lämnas skall erhållet bidrag återbetalas.

• Beviljat bidrag måste utnyttjas inom 6 månader från datum på beslutsbrev.

Ändamål som bidrag kan sökas till

Nedanstående uppräkning av ändamål är ingen fullständig katalog, utan endast exempel.
Det står den sökande fritt att ansöka om bidrag till andra ändamål.

1. Klimatvård, såsom vård – och behandlingsresor till vårdanläggningar.
Vård i Sverige: Vård- och behandlingsanläggningar.
Behandlingsresor i Sverige eller utlandet för barn och ungdomsreumatiker.
För att betraktas som behandlingsresa krävs minst 3 individuella behandlingar i veckan samt gruppgymnastik alt. varmvattenträning.
Även bidrag till vårdare kan sökas.
OBS! BIDRAG BEVILJAS ENDAST OM VÅRDTIDEN ÄR MINST 2 VECKOR

2. Tekniska hjälpmedel som inte betalas av kommunen.

3. Bostadsanpassning, som inte betalas av kommunen.

4. Bil; inköp eller byte av bil, ny eller begagnad. Handikappanpassning, t.ex. servostyrning eller bilvärmare.

5. Övriga ändamål.

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.